wedstrijdreglement

WIN de waarde van je bestelling terug! 

Schrijf een review en win de waarde van je bestelling terug.*

Lees hier het volledige reglement!

Wedstrijdreglement

Laminaat.nl (Kornuko nv), maatschappelijke zetel gevestigd te De Smelen 115 5553 CT Valkenswaard Nederland met KVK-nummer: 57702152 en BTW-nummer: NL852697661B01 (de organisator) organiseert een wedstrijd op Facebook/Instagram tussen 01/01 en 31/12 tot 23.59 u).

Inhoud van de wedstrijd: Kornuko schenkt aan één persoon het aankoopbedrag (maximum € 500) terug van de bestelling die geplaatst werd op laminaat.nl. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door een review te schrijven op google voor laminaat.nl.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van maximum € 500. De winnaar krijgt zijn of haar aankoopbedrag op laminaat.nl terugbetaald, als het bedrag boven de € 500 is dan zal het bedrag dat terugbetaald wordt maximaal € 500 bedragen.

Iedereen die een aankoop deed op laminaat.nl en een review schrijft op https://bit.ly/LaminaatnlReview kan deelnemen aan de wedstrijd.

Het aantal deelnemers is onbeperkt.

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.

Uit alle deelnemers zal Kornuko één winnaar kiezen.

Personeelsleden van Kornuko zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

De prijs is niet verwisselbaar.

De prijs wordt in de vorm van de hierboven genoemde prijs aan de winnaars ter beschikking gesteld.

De prijs wordt aan de winnaar overgedragen zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.

De prijs wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de winnaar.

Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.

De winnaars verklaren door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men met voor- en achternaam en ingestuurde review in de media (sociale media incluis) kan worden bekendgemaakt.

De winnaar verklaart door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord voor het gebruik van de review voor commerciële doeleinden.

De informatie en persoonsgegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden zijn bestemd voor gebruik van Kornuko door middel van verwerking van gegevens.

De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

Op 24 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”) in werking getreden (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG).

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  • storingen in transmissies via het internet;
  • slecht functioneren van het internet of gebruikte software;
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking;
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen.

De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.